КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Реформи

 

«Сучасна медицина – запорука ефективної допоги пацієнтам»

  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» надаватиме амбулаторно-медичну допомогу населенню загальною чисельністю понад 20 тис. осіб. Зростання кількості відвідувань потребує підвищення ефективності та продуктивності діяльності медичної установи. Для покращення взаємодії в роботі фахівців, підвищення доступності та якості рівня надання медичної допомоги населенню необхідне впровадження в закладі сучасних інформаційних технологій, а саме впровадження електронної амбулаторної карти. Впровадження електронних медичних карток, як альтернатива її паперовому еквіваленту, це – важливий крок до покращення медичного обслуговування.

Реалізація проекту дозволить створити сучасний медичний заклад з наданням якісно нового рівня медичної допомоги населенню.

Інформаційна система дозволить автоматизувати ведення і використання амбулаторних карток, підготовку медичної статистичної звітності, забезпечити умови для рівномірного завантаження фахівців, підвищити інтенсивність і раціональність завантаження персоналу та інше.

Інформатизація «Центра первинної медико-санітарної допомоги» – це прозорість і керованість діяльності медичної служби і отже більш раціональне і цілеспрямоване використання матеріальних і трудових ресурсів. Впровадження комп’ютерних технологій дасть можливість значно підвищити якість і наочність медичної документації, швидко отримувати необхідні дані про амбулаторне обстеження, лікування і спостереження пацієнта з єдиного джерела інформації.

Електронна медична картка хворого – крок до якіснішої діагностики та лікування. Основний документ пацієнта, що заповнюється при першому ж звернені до медичного закладу – медична картка, яка є основним провідником дій.

Сьогодення вимагає впровадження комплексно автоматизованої інформаційної системи, що забезпечить взаємодію обстеження, лікування та спостереження пацієнтів, покращить схеми медичного документообігу. Сучасні інформаційні технології активно увійшли в повсякденне життя людей, стали невід’ємним елементом його трудової діяльності.

Електрона система покликана оптимізувати і спростити роботу сімейних лікарів з документацією, полегшити роботу по вибірці та аналізу інформації про прикріплення населення, спростити формування необхідної обліково-звітної документації.

Використання цих технологій і телекомунікаційних мереж дозволить впровадити електронну амбулаторну карту пацієнта. Електронна амбулаторна – медична картка – це аналог її паперової версії: набір даних о пацієнті, в який входить уся необхідна інформація, отримана під час відвідування пацієнтом медичної установи. Впровадження електронної амбулаторної картки дозволить повністю автоматизувати щоденну роботу лікарів, медичній установі – позбавитися від нескінчених полиць з амбулаторними картками пацієнтів, пошука необхідних документів і заповнення необхідних паперів, на який за статистикою витрачається 40-60% часу, як наслідок скоротити часові та трудові витрати і підвищити якість та рівень надання медичної допомоги. Інформатизація системи диспансеризації населення дозволить стандартизувати обсяг обстежень, налагодити планування та моніторинг проведених заходів.

Необхідність впровадження інформаційних технологій та використання комп’ютерної техніки в галузі охорони здоров’я передбачені Законом України від 04.02.1998р. № 74 « Про національну програму інформатизації» та наказ МОЗ України від 13.07.1998р. № 191 «Про галузеву систему наукової медичної інформації в єдиному інформаційному колі охорони здоров’я України».

Реалізація проекту дозволить не тільки підвищити рівень довіри населення до галузі охорони здоров’я, а й дасть можливість перейти до якісно нового рівня надання медичної допомоги населенню. Надалі все це дасть можливість розробити паспорт здоров’я та міській владі планувати бюджет охорони здоров’я на достовірній основі.

Мета та завдання проекту

Основна мета проекту – підвищення доступності та якості рівня надання медичної допомоги населенню за рахунок впровадження електронної амбулаторної карти.

Медична картка у ЦПМСД є основним провідником дій. Впровадження електронних медичних карток, як альтернатива її паперовому еквіваленту це важливий крок до покращення медичного обслуговування населення. Електронна амбулаторна картка призначена для ведення медичної картки в електронному вигляді, що містить данні про пацієнта і стан його здоров’я на підставі проведених лікарняних оглядів, лабораторних та інших досліджень. Використання інформаційної системи дозволить централізовано зберігати данні пацієнта, що дає можливість дивитися інформацію про його хворобу іншим спеціалістам структурних підрозділів без передачі між ними амбулаторної картки. При описі стану здоров’я пацієнта можливо використовувати текстовий шаблон для зменшення часу обслуговування, получати статистичні данні по широкому спектру параметрів, відслідковувати динаміку змін показників стану здоров’я. Крім того, можливий контроль ходу лікування і діагностики пацієнта на підставі електронних даних амбулаторної картки, що дозволить покращити якість надання медичної допомоги. Подібна система контролює важливіші етапи процесу лікування – вона може, наприклад, нагадати лікарю про необхідність проведення скрининг-тестів та інших профілактичних дій з охорони здоров’я або попередити лікаря про виявлення небезпечного симптому або совокупності таких симптомів. Комп’ютер може аналізувати данні та допомагати медичному персоналу ставить діагнози та приймати терапевтичні рішення. Завдяки єдиній базі даних лікар швидко отримує достовірну інформацію про стан здоров’я пацієнта який поступив. Це дуже важливо, якщо людина потрапляє у медичну установу, наприклад з гострою біллю та не має на руках медичної картки.

Завдяки впровадженню проекта з’являться нові умови для доступу лікарів до сучасних медичних інформаційних ресурсів, можливість дистанційно організовувати консультації, консиліуми, навчання фахівців, наради.

Завдання проекту – створити сучасний медичний заклад, який стане запорукою здоров’я населення. Впровадження проекту дозволить оптимізувати діяльність медичної служби, забезпечити оперативний доступ до даних клінічної інформаційної системи, скоротить часові і трудові витрати на формування необхідної документації.

Технологія виконання завдань проекту

Основна функція лікувально-профілактичного закладу – надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. Серйозну проблему в діяльності медичного закладу становить облік та зберігання багаточисельної медичної документації пацієнтів (амбулаторні карти, епікризи, довідки, витяги, дані про вакцинації, результати профоглядів, дані диспансерного нагляду, висновки, аналізи тощо). Іноді загублення з різних причин якогось медичного документу складає важливу роль в лікувально-діагностичному процесі й одужанні хворого.

Сьогодні, на етапі державного реформування галузі охорони здоров’я, ми переглядаємо свої позиції обслуговування населення. Внаслідок стрімкого розвитку інформаційних технологій практично неможливо уявити сучасне життя без використання комп’ютерної техніки та впровадження інноваційних технологій у різних сферах діяльності людства.

Комп’ютерні системи знайшли вживання в усіх сферах діяльності медичної установи – від переробки ділової документації до збору і інтерпретації даних фізіологічних аналізів та навчання медичного персоналу. Специфічні особливості кожної з проблемних областей медичного обслуговування будуть визначати ті конкретні вимоги, які пред’являються до разробників комп’ютерних систем. Однак, не дивлячись на усі відмінності та специфіку конкретних задач медичного обслуговування, першопричиною інтересу до використання комп’ютерів в усіх областях є здатність комп’ютерних систем надати суттєву допомогу спеціалістам-медикам в зборі, пошуку та обробці необхідної інформації. Можливо відмітити вісім напрямків, котрі визначають діапазон функціональних можливостей комп’ютерних систем медичного призначення:

1) збір даних;

2) реєстрація та документування;

3) забезпечення передачі інформації та об’єднання в єдину мережну структуру; 4) лікарняний контроль;

5) зберігання та пошук інформації;

6) аналіз даних; надання допомоги у прийняті рішень;

8) навчання персоналу. Крім того більшість з цих систем мають багатопрофільний характер і можуть надати допомогу в прийняті рішення одразу за декількома задачами, що можливо трактувати як надання допомоги і підтримки в прийняті більш точного та об’єктивного рішення.

У час стрімкого розвитку інформаційних технологій практично неможливо уявити сучасне життя без використання комп’ютерної техніки та впровадження інноваційних технологій у різноманітних сферах діяльності. Цивілізований світ давно вже відмовився від паперової тяганини. Безперечно, що майбутнє за інформаційними технологіями і саме тому медичні заклади більше не можуть залишатись на рівні початку минулого століття.

            ПРИДБАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ

В ЦПМСД здійснюють прийом фахівці з медичних спеціальностей: офтальмолог, отоларинголог, невролог, лікар загальної практики сімейної медицини, терапевт дільничний, педіатр дільничний. Для покращення взаємодії в роботі фахівців, підвищення ефективності діяльності медичного закладу вкрай необхідне забезпечення комп’ютерним обладнанням, сучасними сканувальними та копіювальними приладами, відповідним ліцензійним програмним забезпеченням автоматизованої інформаційно-пошукової системи, створення автоматизованих робочих місць медичних фахівців різного профілю.

            ПРИДБАННЯ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ

Для забезпечення комфортних умов праці медичних працівників необхідне оснащення кабінетів медичної установи спеціальними меблями для комп’ютерів.

           ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для реалізації проекту необхідне створення і впровадження інформаційних систем, локальної комп’ютерної мережі, встановлення програмного забезпечення, їх супроводження та обслуговування.

ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МЕДЗАКЛАДУ

Для фахової роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями медичним працівникам необхідно пройти двотижневі курси навчання роботі на персональному комп’ютері.

Реалізація проекту передбачає фінансування з місцевого бюджету.

Основні етапи створення адміністративної системи управління (АСУ)

1. Предпроектне обстеження об’єкту автоматизації з ціллю визначення об’єму робіт.

2. Написання техніко-економічного обгрунтування (доцільність створення АСУ з обліком витрат та очікуваної ефективності).

3. Розробка технічного завдання (визначення цілей, завдань, розрахунок ефективності АСУ, побудова моделей і методів управління).

4. Розробка технічного проекту:

- розробка інформаційного забезпечення – структура баз даних: початкова інформація (картка вибулого зі стаціонару, талон амбулаторного пацієнта та ін.), справочна інформація (міжнародна класифікація хвороб та ін.) вихідна інформація (макети, таблиці та ін.)

- розробка програмного та математичного забезпечення;

- розробка організаційного забезпечення;

- розробка технічного забезпечення.

5. Ввід АСУ в дію (монтаж, наладка, навчання працівників, організація бази даних).

Очікувані результати реалізації проекту

Реалізація проекту дозволить:

- позбавити лікаря від великої кількості рутинної роботи з документацією, звільнивши його час для основної діяльності – надання медичної допомоги населенню;

- ретельно контролювати якість лікування та один з показників якості – тривалість лікування. При подальшому впровадженні стандартів якості надання медичних послуг можливий контроль рекомендованих термінів лікування за діагнозами;

- проводити постійний аналіз причин втрати працездатності та інвалід-ності. Одним з показників якості лікувальної роботи є оцінка випадків втрати працездатності та вихід пацієнта на інвалідність, можливість оцінювання рівня реабілітаційних заходів;

- покращити якість профілактичної роботи;

- підвищити ефективність функціонування Центра первинної медико-санітарної допомоги;

- підвищити ефективність профілактичних мір;

- підвищити якість лікувально-діагностичного процесу, за рахунок зниження часу необхідного на збір, обробку і отримання інформації медичного характеру;

- моделювати діяльність управління галузі охорони здоров’я;

- виробити рекомендації для прийняття рішення;

- контролювати ефективність прийняття рішень;

- аналізувати динаміку показників стану здоров’я;

- управляти надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

- збирати, зберігати, обробляти і оперативно надавати інформацію про хід лікарняно-діагностичного процесу;

- підвищити ефективність діяльності структурних підрозділів медичної установи при використовуванні ієрархічної системи збірки, зберігання, передачі і централізованої обробки інформації, яка міститься в амбулаторній карті та історії хвороби, з оперативним доступом до інформації робочих місць;

- підвищити ефективність труда медичного персоналу, усіх працівників медичної установи за рахунок автоматизації об’ємних, рутинних операцій (підготування багаточисельних виписок, довідок, звітів, дублювання результатів аналізів та ін.);

- підвищити достовірність даних і оперативність інформаційного обслуговування;

- організувати інформаційну взаємодію сімейних лікарів з можливістю більш повного забезпечення в наданні медичної допомоги на усіх етапах медичного обслуговування (диспансерного, стаціонарного, реабілітаційного);

- підвищити якість прийняття рішень у процесі діагностики, лікування, за рахунок експертної підтримки;

- підвищити ефективність діагностики і лікування за рахунок створення медичної бази даних;

- на основі отриманої бази даних проводити порівняльну оцінку ефективності різних методів, схем лікування і реалібітацій;

- аналізувати вартість, контроль повноти та якості діагности, лікарняних і реабілітаційних мір;

- окрім того, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини завжди матиме оперативну інформацію щодо роботи кожного лікаря та черги до нього. Відтак значно легше контролювати підлеглих;

- надати працівникам необхідної довідкової інформації з основних видів медичної допомоги з використанням Internet.

Впровадження інформаційних технологій сприятиме прозорості медичного обслуговування. Технічні можливості системного програмного забезпечення забезпечать накопичення інформації в реальному часі. Постійний електронний моніторинг діяльності закладу, служб, окремих фахівців дозволить створити умови для впровадження нових підходів в організації роботи, нових елементів менеджменту в системі охорони здоров’я. Використання і дотримання стандартів якості надання медичної допомоги сприятиме швидкому переходу на новий щабель розвитку галузі.

Напишіть відгук